EduKat - Ungeanbringelser der virker

Et moderne skibsprojekt i Middelhavet bliver til

Danmark har som søfartsnation årtiers tradition for at sende unge rødder til havs for at prøve at få dem på ret køl. Bag EduKat ligger lysten til at give et velafprøvet koncept en saltvandsindsprøjtning af moderne skolegang, videnskabeligt funderet socialpædagogik og professionel drift.

Men historien om EduKat begynder et helt andet sted. Tæt på havnebyen Aalborg, hvor ingeniør Allan Nielsen, og broren Rolan Rosenbeck fra 1985 til 2009 drev softwarefirmaet TOOLCHIPS.

Ingen af de to havde dengang noget kendskab til skibsprojekter for unge. Men set i bakspejlet stammer mange af EduKats bærende principper fra den periode – kreativitet, samarbejde ud af boksen, evnen til at samle de rigtige mennesker om konkrete projekter og en anerkendende tilgang til medarbejderne. Sidstnævnte lærte de via Rolan, der som uddannet familieterapeut i Kræftens Bekæmpelse kom i kontakt med den britiske terapeut (og meget mere) Peter Lang som er en af fadderne til ”Anerkendende Tilgang”.

Mødet med Den Maritime Base

I 2009 lukkede TOOLCHIPS. Allan tog sin sejlbåd og satte fra Nordjylland kurs mod Caribien. I årene herefter mødte han nye – gode – mennesker, blandt dem skibsprojektet Den Maritime Base, der sejlede rundt i De Caribiske Øer. Han stødte på voksne ildsjæle og iagttog, hvordan de unge rødder – vi taler virkelige rødder! ­– samvittighedsfuldt aflagde regnskab ned til mindste møntfod, når de havde været ude og handle for de voksne. Det gjorde indtryk.

I efteråret 2013 kontaktede Allan leder af Den Maritime Base, Henrik Oxlund, og blev i 2014 skipper på projektets træskib Vendia. Allan hyrede sin første sælger fra TOOLCHIPS-dagene, Peter Ring Carlsen, som styrmand.

Skibsprojekter rodfæstet i historien

En anekdote: Da Allan og Peter kom ombord i Vendia, fandt de et 15 år gammelt VHS-bånd om livet ombord på et skibsprojekt. De så, hvordan hele konceptet omkring en struktureret hverdag til søs med de unge var både velafprøvet og rodfæstet i historien. Respekten for dette har EduKat taget med sig.

… Og så er vi fremme ved beslutningen om selv at skabe et skibsprojekt og drive det efter egne principper.

Med til at skubbe på var, at Søfartsstyrelsen besluttede at godkende glasfiberbåde som sejlende anbringelsessteder. Det betød, at man ville kunne undgå de mange – mange – timers arbejde med at vedligeholde et træskib og i stedet få langt mere tid til egentlig skolegang og andre pædagogiske og læringsmæssige aktiviteter.

Mere læring og pædagogik

Hvis man samtidig besluttede at sejle på Middelhavet, ovenikøbet med en katamaran, der ikke stikker særligt dybt, ville man have middelhavslandenes kyster og ’opland’ til rådighed på en helt anden måde, end man havde nær de – godt nok – smukke, caribiske strande. Og man kunne dermed tilbyde de unge en række oplevelser, der kan flettes ind i en skoledag og udvide elevernes horisont – historien, kulturen, naturvidenskaben og geografien. Det hele ville være inden for rækkevidde.

At der på dét tidspunkt var politisk og mediemæssig røre i Danmark om de unge rødders ’eksotiske’ ture til de meget varme lande, gjorde den del af beslutningen så meget lettere.

Resten er – som man siger – historie

Edukat IVS stiftet, formedelst 1000 kr. i aktiekapital.

Edukat IVS omdannes til EduKat ApS i forbindelse med yderligere indskud fra ejerne. Selskabsformen er valgt, fordi den giver større gennemsigtighed sammenlignet med enkeltmandsselskaber og fonde.

Køb af EDUKATONE en nyere katamaran, i Tyrkiet. Pris 1,45 mio. kr.

Peter og Allan påmønstret.  Peter havde på det tidspunkt arbejdet nogen tid som udviklingsingeniør hos Mærsk og havde dermed et stort kendskab til bådebygning.

Godkendelse fra Socialtilsyn Hovedstaden til tre unge.

Påmønstring af de første tre elever gennem Den Maritime Base.

Skolelærer Thomas Sørensen ansat.

LB Holding investerer 2 mio. kr. i EduKat, bl.a. til afløsning af Vækstfondsfinansiering af skibet EDUKATONE.

EduKat får egen landbase i Vestbjerg. Der udvikles et ´Introduktionsforløb´ til selve togtet.

Skolelærer Thomas Sørensen bliver direktør i EduKat og Allan Nielsen bliver arbejdende bestyrelsesformand. Samtidigt oprettes en professionel bestyrelse.

Køb af endnu en Lagoon 440 i Kroatien, EDUKATTWO. Godkendt af Søfartsstyrelsen 25. februar 2020.

Om EduKat