Resultater og effektevaluering på EduKat

Effektevaluering og resultater

Det virker at være på EduKat

Der kan være forskellige formål med en anbringelse på EduKat. Men for de fleste – både elever, forældre og anbringende kommuner – er målet, at eleverne gennem et ophold på skibet får taget en 9. klasses afgangsprøve, der er god nok til, at de kan komme videre i uddannelsessystemet.

Gør de så det? Til det kan vi svare, at ja, det gør de.

I skoleåret 2017/2018 havde vi tre elever. Der er to typer af data, der hver især viser, at opholdet ombord på EduKat virkede.

Eleverne består 9. klasse

Alle tre elever bestod 9. klasses afgangsprøve – ovenikøbet med gode resultater.

  • I dansk (beregnet som gennemsnit af de fire discipliner) fik de henholdsvis 7; 3,25 og 9,25.
  • I matematik (beregnet som gennemsnit af de to skriftlige fag) fik de henholdsvis 9,5; 5,5 og 7.
  • I engelsk (beregnet som gennemsnit af mundtlig og skriftlig prøve) fik de henholdsvis 10; 4,5 og 11.

Tydelig fremgang i dansk og engelsk

Det har samtidig været muligt at beregne de tre elevers udvikling i henholdsvis dansk og engelsk, fra de påmønstrede, til de gik til afgangsprøve i maj 2018. Det har vi gennem det prøveforberedende onlinemateriale Webprøver Gyldendal, som vi har testet eleverne på både ved ankomsten på skibet og hen over skoleåret, og som vi har sammenholdt med afgangsprøverne i maj/juni 2018.

For alle tre elever ser vi en tydelig progression i de to fag i den tid, eleverne er på EduKat. For den ene elev, der også i to år inden EduKat deltog i webprøverne, ses, at to års negativ udvikling vendes til en positiv.

Egentlig var de nok opgivet

Og det er vel at mærke tre unge gutter, om hvem der kort forinden var blevet sagt ’fagligt niveau omkring 3.-5. klassetrin’, ’til dels set som en elev, der ikke ville blive i stand til at tage en afgangsprøve’, og ’en muggen, diskussionslysten, ugidelig, asocial dreng, der uden at blinke stikker dig en løgn for egen vindings skyld.’

Se alle karakterer og effektevalueringer på tre elever i skoleåret 2017/2018