Til Sagsbehandlere

EduKat er et Skibsprojekt  (SEL § 66, stk. 1, nr. 5).
– Link til Tilbudsportalen: Her
 Link til seneste Tilsynsrapport fra Socialtilsynet: 2018-03-15 Tilsynsrapport på TP, Edukat

 

“Målgruppen er unge som har brug for at komme væk fra deres nuværende miljø.

Qua sine fysiske rammer er tilbudet velegnet til unge der efterspørger en struktureret hverdag og som har brug for at fastholde en beslutning om f.eks. at stoppe misbrug og gennemføre en folkeskoleuddannelse frem til en kompetencegivende eksamen.”

Årets togt i Middelhavet betyder

  • Let adgang til tilsynsrejser – vil vil gøre stop nær havne hvortil der er gode flyforbindelser.
  • Mulighed for familiebesøg. Dette kan være et tveægget sværd – men mulighederne er tilstede og er afprøvet med succes.
  • Samme tidszone – letter kommunikationen med sagsbehandler og familie.

EduKat har aftale med Holbæk Kommunes PPR mht skolegang. Der undervises i Dansk, Matematik og Engelsk med henblik på Folkeskolens afgangseksamen.

Andre skolefag integreres i hverdagen med normalt og godkendt timetal.
F.eks.: indgår hjemkundskab ved at alle har en selvstændig maddag, idræt indgår i hverdagen ombord, historie og samfundskundskab indgår via ekskursioner til interessante mål nær de lokaliteter vi besøger med skibet.