Til Sagsbehandlere

De fleste unge har en drøm. Nogle drømme kræver lidt hjælp for at blive en realitet.

Uforglemmelige oplevelser, udvikling, fornyet lyst til læring og en 9. klasses afgangsprøve er det skub videre, et skibsprojekt kan give en særlig gruppe af unge.

Tilbuddet

Skibsprojektets brochure

Vi er et skibsprojekt (SEL §66, stk. 1, nr. 5) med i alt seks pladser.

Vi har en ’landfast’ afdeling med tre pladser i Vestbjerg i Nordjylland og skibet EDUKAT One i spansk farvand (Middelhavet og De kanariske Øer) med tre pladser.

Målgruppen

Unge mellem 14 og 18 år, der selv er klar over, at de har brug for et miljøskifte og en ny struktur for at få en 9. klasses afgangsprøve.

Unge, der har både et ønske om og vilje til at stoppe et eventuelt misbrug eller andre destruktive vaner.

Unge, der har mod på at prøve noget nyt – og som ved, at det snart er sidste chance.

Vores kompetencer

Både på skibet og i Vestbjerg er der tre typer af personale: Socialpædagogisk personale, folkeskolelærere og søfartskyndigt personale (skipper). De fleste ansatte har mange års erfaring med målgruppen og med at sejle – og de fleste er over årene skiftevis på båden og i Vestbjerg.

Læs mere om EDUKAT’S faglighedprojektskibsmodellen – og effektevaluering.

Den første samtale

Når I har en potentiel elev, starter forløbet oftest med en telefonsamtale på telefon 50582822.
Er der enighed om at EduKat kan være en mulighed, skal vi – sagsbehandler, elev og forældre m.fl. – have en samtale. Under samtalen fortæller vi om at sejle på et skibsprojekt og om EDUKAT – togtet, skolen og samværet. Vi besvarer spørgsmål om alt fra bølgernes højde til, hvordan man går til eksamen – og så lægger vi en plan for, hvordan et forløb kan se ud.

Hvis den unge er med på forløbet og målet om en 9. klasses afgangsprøve, giver vi hinanden et
håndslag og laver en kontrakt ud fra dette mål.

Aftalen

Formålet med en anbringelse på EDUKAT er en 9. klasses afgangsprøve. Derfor et det principielt dette forløb, vi giver hinanden håndslag på (og laver kontrakten ud fra). Selvfølgelig med almindelige opsigelsesvarsler. Se skabelon for standardkontrakt.

Vi har mulighed for at tage elever, der starter i 8. klasse, og hvor togtet derfor kan vare op til to år.

Introduktionsmåned med løbende optag

Introduktionsforløb  brochure

Som udgangspunkt starter alle nye elever med en introduktionsmåned i Vestbjerg. Intro-måneden indeholder følgende:

  • Opbygning af relationer (tilgængelig skipper, andet personale med turnus på land og mulige rejsekammerater)
  • Opfølgende visitationsproces med psykolog og supervisor Hanne Viborg, herunder samtale mellem Hanne Viborg og eleven.
  • Observation, vurdering og dialog omkring eventuelt misbrug
  • Besøg ved egen praktiserende læge, herunder medicinvurdering, til brug for forsikring ved Europæiske
  • PPR visitation (Aalborg Kommune)
  • Besøg på båden (overnatning i land)
  • Søsikkerhedskursus
  • Planlægning af det videre forløb (udrejsedato, datoer for eventuelt familiebesøg mm).

I introduktionsforløbet starter vi samtidig en struktur med skolegang, døgnrytme etc., der ligner bådens struktur.

Intromåneden opfylder de krav til kommunen, der ligger i ’Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier’  stk. 412, 413 og 414 om skibsprojekter.

Fra intromåned til båden

Efter intromåneden bor eleven fortsat i Vestbjerg, indtil der er plads på skibet – senest fra medio maj, hvor holdet om bord rejser til Danmark for at gå til mundtlig eksamen.

Hverdagen og undervisningen i Vestbjerg tilstræber at vænne eleverne til forholdene om bord og ’tænde gnisten’ hos eleven efter den totaloplevelse, et togt er – se også vores rejseblog.

I sommerperioden frem til afrejse 15. august ligger skibet ved kaj i en spansk havn. Afhængigt af eleverne foretager vi kortere sejlture.

Togtet

Togtet følger skoleåret. Det starter 15. august med små sejlture og besøg i udvalgte havne, der giver mulighed for ekskursioner med mange typer læring og aktiviteter – se mere her. Når vi er klar, stikker vi som regel til Gran Canaria, hvor vi holder juleferie. Fra januar til april går turen hjemover med besøg i udvalgte havne. Vi lægger til kaj medio april og forbereder eleverne på de skriftlige prøver, der afholdes ombord i de første uger af maj. Togtet afsluttes, når vi tager til Danmark for at deltage i de mundtlige prøver.

8. klasses elever deltager i de skriftlige prøver for at stifte bekendtskab med eksamenssituationen.

Besøg undervejs

Ved togtets begyndelse planlægges ruten med mange stop i havne, hvortil der er gode – og billige – flyforbindelser og overnatningsmuligheder. Det betyder, at besøg på båden kan bookes i god tid – både familiebesøg, tilsynsbesøg (Socialtilsyn Hovedstaden) og personrettede tilsyn.

Skolen

EDUKAT har aftale med Holbæk Kommunes PPR mht. skolegang (Aalborg Kommune ved start på skoleåret 2019/2020). Vi underviser i dansk, matematik og engelsk med henblik på folkeskolens afgangsprøve. Andre skolefag integreres i hverdagen med normalt og godkendt (dokumenteret) timetal. Fx integreres hjemkundskab ved elevernes maddage, idræt integreres i aktiviteter ombord og historie/samfundskundskab integreres via ekskursioner.

Hjemkomst

Vi tilbyder kommunerne aftaler, der løber frem til 1. august, dvs. hen over sommerferien og indtil, eleven starter på det planlagte videre forløb. Dette for at undgå, at eleverne skal tilbringe sommerferien – venteperioden – uden støtte i det miljø, de kom fra.

Efter aftale kan der arrangeres anbringelser enten på skibet eller i Vestbjerg.

Pris pr. elev

Administration pr. måned 4650 kr.
Ophold 2210 kr. pr dag
Skole 1173 kr. pr. skoledag

Rejseforsikring Europæiske 1630 kr. pr. måned, eleven er i udlandet

Introduktionsmåneden har tillæg på 2210 kr. pr dag, der dækker alt andet end rejseudgifterne ved besøg på båden.