Job hos os

Søger du nye udfordringer og mener du selv at du passer i en af nedenstående stillinger?

Så send os dit CV på edukatone@gmail.com

Vi svarer dig – og gør måske opmærksom på hvilke uddannelser / certifikater du mangler for at kunne sejle på et Projektskib.
Henvendelser gemmer vi – vi vil meget gerne have en gruppe af interesserede omkring os som vi kan holde kontakt med.

 

Krav for at opnå hyre som Skipper:

1. Yachtskipper af 1 grad, med min. sejltid på 12 måneder udenfor kystnært farvand.
2. STCW kursus i “Basic Training”.
3. STCW kursus i Røgdykning
4. GMDSS (GOC) radiokursus.
5. Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere.
6. Operativt interview, Skipper.
7. Kursus i Medicinkiste A.
8. Sundhedbevis for søfarende og fiskere. (Blå bog)
9. Sønæringsbevis.
10. Straffe- og børneattest

 

Uddannelseskrav for at opnå hyre som Styrmand:

1. Yachtskipper af 3 grad,
2. STCW kursus i “Basic Training”. (STCW A-VI/1-1,3,4)
3. GMDSS (GOC) radiokursus.
6. Operativt interview, Overstyrmand.
7. Sundhedbevis for søfarende og fiskere. (Blå bog)
8. Sønæringsbevis.
9. Straffe- og børneattest

 

Krav for at opnå hyre som Folkeskolelærer

  1. Kan føre til FP9/FP10 i dansk, engelsk og matematik
  2. Besidder en høj fagfaglighed og har høje faglige forventninger til eleverne
  3. Kan arbejde både teoretisk og praktisk med udvikling af pædagogiske tilgange. Der arbejdes overordnet ud fra Appriciative Inquery og Dreamworks, som vi sammen udvikler på.
  4. Straffe- og børneattest.

 

Åbne Jobs (Opdateret august 2018)

Ingen lige nu.