At sejle Projektskib

Projektskibet er et øjeblikkeligt miljøskifte til et dansk opholdssted på et skib i Middelhavet.

Elever der har behov for ro og omsorg  for at udvikle sig finder et hjem hos os. EDUKAT sejler derfor ikke med aktivt kriminelle eller meget udadreagerende unge da det ville være ødelæggende for resten af eleverne.

Miljøskiftet bringer mange muligheder med sig og skaber ro om såvel personlig som faglig udvikling. Resultatet af året på EDUKAT bliver ofte en niende eller tiende klasses afgangseksamen. Herefter bliver ungdomsuddannelse en realistisk mulighed for den unge.

EDUKAT er et opholdssted der arbejder efter anerkendte pædagogiske tilgange som f.eks.: Anerkendende Tilgang (Appreciative Inquiry) , strukturpædagogisk tilgang og kognitive metoder.  Følelse af fællesskab og mening understøttes af at opholdsstedet er et skib. Samarbejde er både vigtig og nødvendigt for at drive et skib, og værdien af den enkeltes indsats er synlig for alle. Samtidig er skibet den trygge base, dit hjem – og det transportmiddel der kan føre væk fra evt. fristelser i nærområdet.

Metoden har bevist sin effektivitet igennem de rigtig mange år Danmark har brugt Skibsprojekter. Gennemgående har flere end to ud af tre unge haft varig succes med at forlade misbrug og offentlig forsørgelse og fortsætte i videreuddannelse efter folkeskolen.

Fællesskabet med andre unge og tydelige voksne møder de unge straks de kommer om bord. Effekten understøttes at vi er en lille og tæt sammentømret gruppe med 3 voksne og 3 elever.

Elevens handlingsplan tager udgangspunkt i myndighedernes, forældrenes og den unges egne udtalte ønsker for fremtiden. I løbet af året revideres planer og mål i takt med udviklingen.