Bestyrelsen

BestyrelseBestyrelsen i EduKat ApS er aktivt deltagende i Skibsprojektets arbejde.

Henvendelser pr. mail er velkomne.

 

 

 

Bestyrelsen består af

Skipper Allan Nielsen (Formand)
E-mail: allan@edukat.dk
CV: www.linkedin.com/in/allanrosenbecknielsen

Journalist Kirsten Holm-Petersen
E-mail: kirsten@edukat.dk
CV: https://www.linkedin.com/in/holmpkommunikation

Advokat Simon Trolle Markussen
E-mail: simon@edukat.dk
CV: https://www.linkedin.com/in/simonmarkussen