Besætningen


sørøvere

EduKats besætning er uddannede efter Søfartstyrelsens, Folkeskolens og en del andre myndigheders lovgivning.

Men – vi tager ikke os selv så højtideligt at vi har glemt at det skal være sjovt at sejle, at opleve, at lege med det vi møder på vejen.

Tryghed, sikkerhed, faglighed  er vores første prioritet samtidig med at der er plads til livsglæden.

 

 

Skipper: Allan Nielsen, allan@edukat.dk, CV

Allan harAllan sejlet projektskibe siden 2013

Om bord på et skib er kaptajnen den med den højeste hat. Han leder og bestemmer retning for dagligdagen og heldigvis sker denne ledelse i samråd med teamet og dagens vilkår. Ombord på Edukat One kommer Allan til at guide, støtte og agere sparring i alle retninger også hvis han ikke kender svaret. Allan er erfaren med sejlads generelt men også specifikt i Caribien og Middelhavet. Han har derudover også erfaring med ledelse af skolelærere og pædagoger samt mennesker i sin alskens versioner.

Arbejdet ombord på et projektskib med ansvar for unge mennesker med udfordringer byder også på udfordringer for skipper og besætning. Skipper er Allan, han rummer styrken, erfaringen og livsenergien til at holde humøret højt i gråvejr og øret der lytter når alt er galt og der ikke findes svar på spørgsmål.

 

Styrmand: Peter Ring Carlsen, peter@edukat.dkCV

Peter

Peter har sejlet projektskibe siden 2014

Eleverne skal udrustes til et liv i et fælleskab og derfor er rutiner med rengøring, socialt samvær, økonomi og ansvarlighed nøgleord som danner de pædagogiske rammer og pædagogiske udfordringer for de anbragte unge.
Peter er en stor del heraf. Peter er uddannet ingeniør og går til alle opgaver med en herlig indbygget nysgerrighed. Nysgerrigheden – og kærlig vejledning i at søge svarene er kvalifikationer Peter videregiver til de unge ombord.

 

 

 

Skoleleder: Lærer Thomas Sørensen, thomas@edukat.dk,

Thomas

Thomas er folkeskolelærer og cand. pæd. phil
Han er umanerligt tålmodig og er den der sørger for at vores elever kommer godt i vej – også efter bestået eksamen.

Samtidigt interesserer han sig for gamle sten – oldtidsminder og arrangerer interessante ture. Bådens fotograf og facebook gruppens webmaster.